hitprojekt s.c.
Projekty–Nadzory–Ekspertyzy
   Zespół...
W skład zespołu wchodzą doświadczeni inżynierowie, absolwenci Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej. 
 
 
Zespół tworzą: 
 
mgr inż. Henryk Kuźma  upr. budowl. nr 215/76 (do projektowania i kierowania robotami budowlanymi) 
 
mgr inż. Tomasz Kuźma, upr. budowl. nr 106/97/WŁ (do projektowania i kierowania robotami budowlanymi,  rzeczoznawca budowlany) 
 
mgr inż. Robert Kasprzak, upr. budowl. nr LOD/1445/PWOK/10
 
mgr inż. Tomasz Czaj, upr. budowl. nr LOD/1572/PWOK/11
 
mgr inż. Wojciech Soliński, upr. budowl. nr LOD/1571/PWOK/11 
 
mgr inż. Szymon Ciołkowski, upr. budowl. nr LOD/1680/PWOK/11